bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miasto i Gmina Koniecpol

Gmina miejsko-wiejska (kod terytorialny: 240406)

adres:
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowski
kod TERYT: 2404063

w internecie:
www:
www.koniecpol.pl
BIP: bip.koniecpol.pl

 telefony:
centrala: +48 34 3551-881 do 884
sekretariat: +48 34 3608084

 fax:
oficjalny+48 34 3551756
kryzysowy: +48 34 3787677

e-mail:
oficjalny: umig@koniecpol.pl
awaryjny: koniecpol@gminy.pl

dane Urzędu:
NIP Urzędu: 949-00-47-604 (zaświadczenie)
NIP Gminy: 9492189567 (od 01.01.2012r.) (zaświadczenie)

REGON Urzędu: 000523809 (zaświadczenie)
REGON Gminy: 151397990 (zaświadczenie)

konta bankowe (BS Koniecpol):
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001 - ogólne (podatki, opłaty skarbowe)
62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 - wadia i zabezpieczenia
87 8276 0003 2000 0000 0635 0146 - budowa wodociągu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol: Ryszard Suliga (zaświadczenie)
Przewodnicząca Rady Miejskiej: Aneta Chrzuszcz (Uchwała Nr XXVII/173/16)
Zastępca Burmistrza / Sekretarz: Andrzej Perliński
Skarbnik: Jadwiga Gwara (zaświadczenie)

Godziny pracy Urzędu:
7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa
7:30 - 17:00 - czwartek
7:30 - 14:00 - piątek

Elektroniczna komunikacja:

  • ePUAP - adres skrzynki: /UMiGKoniecpol/EOD
  • SEKAP - ścieżka dostępu: Urzędy » Gminy » I-K » KoniecpolAktualności

OBWIESZCZENIE o wczczęciu postępowania

25.10.2016

Zgodnie z art.6I § 4kpa oraz art.53 ust. 1ustawy zdnia27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 20I5r poz.|99) zawiadamia się, że w dniu 20.10.2016r zostało wszczęte na wniosek Firmy Usługowo-Projektowej ,,EL-CHRAMIEC" mgr inż. Bogdan Chramiec Blachownia ul, Malicka 47 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej średniego napięcia (15 kV) na działce nr ewid. 1517 położonej w Koniecpolu.

Pełna treść obwieszczenia (pobierz)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

25.10.2016

Zgodnie z ań. 53 ust. 1 ustawy z dniaŻ7.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z20I5r poz. |99) zawiadamia się, że w dniu 19.10.2016 r została wydana na rzecz Gminy Koniecpol z siedzibą w Koniecpolu ul. Chrząstowska 6A decyzja Nr 712016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym - gminnym) dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji, deszczowej oraz odcinka sieci wodociągowej na terenie oznaczonym jako działki o nr ewid. 525812, 4826, 5259, 4584, 5260 l2,, 57 9812, 5666, 5667 położonym w Koniecpolu w rejonie ul. Górnej.

Pełna treść obwieszczenia (pobierz)

OBWIESZCZENIE

06.10.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul, Partyzantów w Koniecpolu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 12 października 2016 r. do 3 listopada 2016 r.

Pełna treść obwieszczenia (pobierz)

OBWSZCZENIE o wszczęciu postępowania

20.09.2016

W dniu 05.09.2016 r. zostało wszczęte na wniosek Farmy Wiatrowej Przyrów Sp. z o.o., postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zespołu linii kablowych średniego napięcia (15KV) wraz z liniami teletechnicznymi.

Pełna treść obwieszczenia (pobierz)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 10.06.2016
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 17.06.2015
Dokument oglądany razy: 163 291